PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

Przedszkole nr 110 przy ul Bystrzyckiej 38 w Dzielnicy Warszawa - Wawer rozpoczęło swoją działalność w 1957 roku.

Pierwszym dyrektorem była Pani Jadwiga Kudybyn. W 1975 roku przekazała to stanowisko Pani Krystynie Fijałkowskiej, która po 32 latach "dyrektorowania" w przedszkolu odeszła na emeryturę. W latach 2007-2017 funkcję tę pełniła Pani Anna Zbroch. Obecnym dyrektorem jest Pani Danuta Łempicka.

Wychowanie dzieci w naszym przedszkolu ma długą tradycję i znaczne osiągnięcia, przez co zdobyło sobie uznanie w środowisku.

Oto kilka interesujących i ważnych dla nas faktów z historii:

Rok 2017

 • Obchodziliśmy 60 lecie istnienia przedszkola.
 • Odbył się Wawerski Konkurs Fotograficzny "Zwierzęta nasi przyjaciele"
 • Zorganizowaliśmy piknik rodzinny pod hasłem "Z biegiem Wisły"
 • Teatr Rodzice-dzieciom zaprezentował przedstawienie "Ksiezniczka na ziarnku grochu".
 • Odbył sie kolejny wieczór poetycko-muzyczny "Ruch tozdrowie" organizowany przy współpracy WSH FALA.
 • Wzięliśmy udział w projekcie "Wędrująca książka"
 • Rozpoczęliśmy współpracę z Narodowym instytutem Kultury w projekcie "Archiprzygody"

Rok 2016

 • Odbył się Wawerski Konkurs Fotograficzny "Nowe Oblicze Starego Wawra"
 • Odbył się wieczór poetycko-muzyczny "Mali Artyści" organizowany przy współpracy WSH "Fala"
 • Gr.VI wzięła udział w X Przeglądzie Przedszkolnej Twórczości Artystycznej "Wawerskim Szlakiem"
 • Zorganizowaliśmy piknik rodzinny pod hasłem "Z przyrodą za pan brat"
 • Teatr Rodzice-Dzieciom zaprezentował kolejne przedstawienie p.t.: "Zabawa w podróż".
 • Rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Pomocy Dzieciom J.A. Komeńskiego przy realizacji projektu "Mali Odkrywcy"

Rok 2015

 • Odbyła się kolejna wystawa fotograficzna podsumowująca dzielnicowy konkurs "Wawer moja dzielnica"
 • przy współpracy z WSH "FALA" odbył się kolejny wieczór poetycko-muzyczny "Wesołe jest życie dzieciaka"
 • Teatr Rodzice-Dzieciom zaprezentował kolejną sztukę "Jaś i Małgosia" wystawioną podczas pikniku rodzinnego
 • wzięliśmy udział w projekcie e-Twinning "Bajki z krainy matematyki"

Rok 2014

 • Zdobyliśmy Certyfikat "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK".
 • Odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem "PODRÓŻE MAŁE I DUŻE".
 • Odbył się wieczór poetycko-muzyczny "Podróże małe i duże".
 • Wystawa podsumowująca cykl konkursów fotograficznych "PODRÓŻE MAŁE I DUŻE".
 • Zdobyliśmy I miejsce w Konkursie Piosenki Patriotycznej.

Rok 2013

 • Odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Fotograficzny "CUDA NATURY"
 • Odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem "EUROPO WITAJ NAM"
 • Teatr Rodzice-Dzieciom przedstawił inscenizację bajki "O Tadku Niejadku"
 • "JASEŁKA" w wykonaniu przedszkolaków - impreza środowiskowa dla mieszkańców Falenicy zorganizowana przy współpracy z WSH FALA

Rok 2012

 • Odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Fotograficzny "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA".
 • Odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem "Z BIEGIEM WISŁY"
 • Otrzymaliśmy Certyfikat za udział w programie "Wiślana Szkoła".
 • Odbyły się wieczory poetycko-muzyczne „Polscy poeci dzieciom” oraz „Psotki i śmieszki”.
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie z Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej do własnego projektu
       „Edukacja przez sztukę – dziecko widzem, twórcą i aktorem”.

Rok 2011

 • Odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Fotograficzny "WARSZAWA MOJE MIASTO".
 • Nawiązaliśmy współpracę z przedszkolem w Hrabstwie Bedfordshire, z miasteczka Dunstable w Anglii.
 • Zdobyliśmy Odznakę Jakości i Certyfikat eTwinning za realizację projektu "Dzieci - najpiękniejsze kwiaty".
 • Otrzymaliśmy Certyfikat za udział w programie "Szkoła bez przemocy".
 • Odbył się wieczór poetycko-muzyczny poświęcony Warszawie.
 • Nawiązaliśmy współpracę z Klubem Gaja działającym na rzecz ekologii.

Rok 2010

 • Rozpoczęliśmy coroczny cykl Wieczorów Poetycko-Muzycznych.
 • Odbył się II Konkurs Wiedzy o Warszawie z udziałem wawerskich przedszkoli.
 • Zdobyliśmy Odznakę eTwinning za realizację projektu Food for our mind and for our body.
 • Znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych Koordynatorów i Liderów w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną
       "Cała Polska czyta dzieciom" w roku szkolnym 2008/2009.

Rok 2009

 • Wzięliśmy udział w projekcie w ramach łączenia i współpracy bliźniaczych przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych
       e-Twinning pt. "Wiosna w oczach dzieci" nagrodzonym Certyfikatem eTwinning.

Rok 2008

 • Wszyscy nauczyciele przystąpili do realizacji Programu Edukacji Ekologicznej m. st. Warszawy.

Rok 2007

 • Obchody 50-lecia przedszkola, nadanie klonowi imienia WARS.

Rok 2006

 • W przedszkolu odbył się pierwszy "PIKNIK RODZINNY".

Rok 2003

 • W przedszkolu rozpoczął działalność "TEATR RODZICE - DZIECIOM".

Rok 2002

 • Rozpoczęto starania o nadanie tytułu "Pomnik Przyrody" dla klonu rosnącego na terenie ogrodu przedszkolnego.

Rok 1999

 • Nasze przedszkole oraz Referat Kultury i Sportu Urzędu Gminy Warszawa Wawer było organizatorem "Międzyprzedszkolnego Quizu Wiedzy o Warszawie".

Rok 1997

 • Nasze przedszkole było inicjatorem oraz organizatorem, pierwszej na terenie Dzielnicy Wawer "Olimpiady Przedszkolaków".
       Dzieci z różnych przedszkoli wzięły udział w 12 dyscyplinach sportowych. Dla zwycięzców przygotowano medale.
 • 40-lecie przedszkola - nadanie imienia "Warszawskiej Syrenki".

Rok 1996

 • Nagroda za działalność innowacyjną.

Rok 1994

 • Prezentacja działań innowacyjnych przedszkola na wojewódzkim spotkaniu "Przedszkoli Twórczo Pracujących".

Rok 1993

 • Współpraca z Polskim Komitetem Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.

Rok 1992

 • Właśnie w tym roku sformułowaliśmy i sprecyzowałyśmy nowy cel działań. Cel, którego istotą jest rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych poprzez rozszerzoną realizację programu zajęć muzyczno - ruchowych. Rozszerzony program obejmuje szereg zabaw i ćwiczeń przy muzyce. Swoją działalność muzyczno - wokalną rozpoczęła również grupa przedszkolna "STUDIO AKORD" prowadzona przez Pana Jerzego Ostrowskiego. Kolejne roczniki przedszkolaków do dzisiaj uczestniczą w zajęciach i prezentują swoje zdolności na różnego rodzaju corocznych uroczystościach, festynach, przeglądach Muzycznych "Rozśpiewane Przedszkole" i "Co potrafiš przedszkolaki".

Rok 1990

 • Pani Dyrektor zapoczątkowała współpracę z Kongresem Polonii Kanadyjskiej okręgu Toronto. Podjęto realizację programu E.T.P.P - Education and Training Programs for Poland (programy edukacyjne dla Polski). Niekonwencjonalna forma organizacji zajęć upowszechniająca język angielski, rozbudziła zainteresowanie dzieci nauka tego języka. Prowadzenie zajęć przez kanadyjskich nauczycieli zaowocowało szybkim wzrostem poziomu działalności edukacyjnej przedszkola. Od tamtej pory język angielski na stałe zagościł w naszej placówce.
 
© 2013 by MBL  
Log in