PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

POLECANE STRONY I ADRESY

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOSTĘPNE NA STRONIE:

https://dbfowawer.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/sprawozdanie_/default.htm

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17   tel. 22 27 72 000

ul. Żegańska 1a 04-713 Warszawa   e-mail: ppp17@edu.um.warszawa.pl

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54 04-974 Warszawa tel.: 22 612 77-97 

e-mail: opr@op.pl lub poradnia.wawer@neostrada.pl

Policja. Referat Nieletnich i Patologii.

ul. Umińskiego 22 03-982 Warszawa tel.:22 603 62 55 fax.: 22 603 88 41

Kierownik: st. asp. Dariusz Domasiewicz tel.: 22 603 85 63

Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży KOPARKA

ul. Strzygłowska 61 Warszawa tel. 664 855 725

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

ul. Mazowiecka 12/25 00-048 Warszawa tel./fax. 22 616 02 68

tel. zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111

www.helpline.org.pl

tel. 800 100 100 - bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak; agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

www.liniadzieciom.pl  tel. 800 080 222 - czynne całą dobę

 
© 2013 by MBL  
Log in