PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW


Przedszkole nasze stara się tworzyć sprzyjające warunki do prawidłowego rozwoju dziecka, wspomagać i stymulować ten rozwój we wszystkich dziedzinach poprzez wykorzystywanie wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka. Aby ten cel osiągnąć staramy się odpowiednio dobierać programy nauczania lub tworzyć programy własne takie, które opierają się na doświadczeniach dziecka w rodzinie i w najbliższej społeczności, uwzględniające zarówno możliwości wiekowe, jak i poziom rozwoju we wszystkich dziedzinach, także społeczny kontekst tego rozwoju, rolę dziecka i związki z rodziną i społeczeństwem.


Wybrane programy:
Program wiodący:

„Kocham Przedszkole” Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska - Mieszek wyd.: WSiP

Programy wspomagające:

„Dziecięca Matematyka” Edyta Gruszczyk-Kolczyńska wyd.: WSiP

Programy własne:
Dopuszczone do użytku przez dyrektora:

 • Program wychowawczy Przedszkola Nr 110 im. Warszawskiej Syrenki;
 • Adaptacja do przedszkola dzieci nowo przyjętych;
 • Wychowanie przez wycieczki;
 • Kształcenie świadomości ekologicznej przedszkolaków;
 • Śladami Syrenki – program rozszerzający treści patriotyczne edukacji regionalnej;
 • Wspomaganie dziecka leworęcznego;
 • Kształtowanie poprawnej wymowy dziecka w wieku przedszkolnym;
 • Kto Ty jesteś? - Polak mały - program patriotyczny;
 • Program edukacji czytelniczej dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Bezpieczny przedszkolak;
 • Program profilaktyczny;
 • Program antynikotynowy;
 • Program zajęć ogólnorozwojowych z elementami korektywy i kompensacji;

Program pod patronatem miasta stołecznego Warszawy:

Program edukacji ekologicznej miasta stołecznego Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Programy ogólnopolskie:

"Archi-przygody" - Narodowe Centrum Kultury

"Cała Polska czyta dzieciom";

"Zwierzęta nasi przyjaciele"


Program zajęć dodatkowych:

 • W radości dzieci Bożych – program nauczania religii dla przedszkola,
       autor: ks.dr T.Śmiech  z zespołem ;współautorów nrAZ-0-04/3;
 
© 2013 by MBL  
Log in