PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

WIZJA

Absolwent przedszkola jest uczuciowo związany z ojczyzną i najbliższym środowiskiem, dba o przyrodę oraz dobrze radzi sobie w życiu, żyje w zgodzie z sobą i otaczającą rzeczywistością.

MISJA

Tworzenie Przedszkola bezpiecznego i przyjaznego, które umożliwia wszechstronny rozwój dzieci. Pragniemy przygotować wychowanków do podejmowania właściwych wyborów i hierarchizacji wartości w życiu społecznym, rodzinnym i w zakresie zachowania zdrowia.

Nasze działania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców i środowiska.

Pracujemy według najnowszych koncepcji pedagogicznych propagujących twórczą i aktywną postawę dzieci.

Pomagamy dziecku poznawać siebie, stawać się samodzielnym w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, rozwijać własne zainteresowania poznawcze i uzdolnienia, być twórczym, oryginalnym i otwartym na œwiat.

Dbamy o kształtowanie postaw patriotycznych i proekologicznych naszych wychowanków.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

Oferujemy naszym wychowankom wiedzę, doświadczenie, miłą i życzliwą atmosferę oraz bogatą ofertę edukacyjną.
Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców i ich udział w życiu przedszkola.

 

 
© 2013 by MBL  
Log in