PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021, dodano: 2020-03-20 10:03:16

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.DLA DZIECI I RODZICÓW, dodano: 2020-03-18 14:43:44

Zachęcamy do skorzystania

http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/materialy-dla-nauczyciela/22131-warszawskie-repozytorium-pomyslow


 REKRUTACJA NA DYŻURY WAKACYJNE, dodano: 2020-03-16 18:49:43

W związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu na prośbę rodzica (telefonicznie 22 872 91 58 wew. 21 i 22 lub e-mail: p110@edu.um.warszawa.pl), które w korespondencji zwrotnej przekazuje wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców.

W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia. Wskazane jest jednak, aby dyrektor przekazał hasło rodzicom (elektronicznie) do dnia 25 marca.

UWAGA!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. 

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021, dodano: 2020-03-12 15:11:16

Ze względu na zaistniałą sytuację, informujemy, że sekretariat będzie czynny w godz. 8.00 - 16.00

Składając dokumenty rekrutacyjne należy pamiętać o konieczności ich weryfikacji przez komisję rekrutacyjną. Komplety dokumentów muszą być zebrane wg opublikowanych zasad rekrutacji: podpisane, z załącznikami do każdego z wybieranych kryteriów. 

W wypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, należy złożyć oświadczenie o dostarczeniu zaświadczenia w późniejszym terminie.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć w zaklejonej opisanej kopercie w następujących formach:

1. umieszczenie w przedszkolnej skrzynce pocztowej 

2. umieszczenie w skrzynce kontaktowej na terenie przedszkola

3. przesłanie za pośrednictwem poczty, listem poleconym - w tym wypadku należy ten fakt zgłosić drogą mailową i zachować dowód nadania przesyłki.

4. przesłanie SKANU ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM POCZTY E-MAIL NA ADRES: p110@edu.um.warszawa.pl W TYM WYPADKU PROSIMY O ZAZNACZENIE POTWIERDZENIA ODBIORU WIADOMOŚCI. Jeżeli nie otrzymacie Państwo potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 8729158 wew. 21 lub 22

PAMIĘTAJMY O PODPISANIU WNIOSKÓW!

TERMINY REKRUTACJI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE. 

Informacje na temat zmian w rekrutacji, jak również informacje w języku angielskim, ukraińskim, rosyjskim i wietnamskim dostępne na stronie:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

 


   

poprzednie      |      kolejne
 
© 2013 by MBL  
Log in