PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

DYŻUR WAKACYJNY, dodano: 2019-04-25 11:19:56

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU NR 110 im. Warszawskiej Syrenki

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane od dnia 26.04.2019 r. od godz. 13.00.

 Informację taką można uzyskać  po osobistym zgłoszeniu się do dyrektora lub wicedyrektora przedszkola codziennie w godz. 8.00- 16.00.

Informacja zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail.

Potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych wnoszą opłatę za dyżur w terminie do 10 maja 2019 r.

na konto przedszkola w wysokości 10 zł za każdy dzień t.j. 100 zł za cały dyżur w naszym przedszkolu.

07 1030 1508 0000 0005 5049 6089

Prosimy w tytule płatności podać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem "Dyżur wakacyjny".

 

Te same czynności należy wykonać w każdym przedszkolu, które zakwalifikowało dziecko na kolejne turnusy.REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019-2020, dodano: 2019-04-24 13:25:27

Zebranie dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych  do przedszkola odbędzie się

15.05.2019r. (środa) o godz. 16.30

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Na zebranie prosimy przyjść bez dzieci.

 

Na zebraniu zostaną podane terminy spotkań adaptacyjnych.

 

25.05.2019 r. (sobota) godz. 10.00 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na PIKNIK RODZINNY.

RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA Z INNEGO PRIORYTETU NIŻ PIERWSZY, PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE KARTY WYDRUKOWANEJ Z SYSTEMU I PODPISANEJ PRZEZ OBOJE RODZICÓW.STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY, dodano: 2019-04-23 19:34:29

Szanowni Państwo,

Komitet Strajkowy w Przedszkolu nr 110 im. Warszawskiej Syrenki zdecydował w dniu 23.04.2019 r. o zmianie charakteru strajku pracowników oświaty. Zamiast nieświadczenia pracy, nauczyciele i obsługa będą podejmowali czynności wychowawczo-opiekuńcze, tak jak w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Kuchnia będzie przygotowywała posiłki.

W związku z tym od środy 24.04.2019 r. będziemy przyjmować dzieci w celu zapewnienia opieki.Strajk pracowników oświaty c.d., dodano: 2019-04-23 08:25:25

Informujemy, że strajk pracowników oświaty trwa nadal. O zmianach bedziemy powiadamiać.
poprzednie      |      kolejne
 
© 2013 by MBL  
Log in