PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

PRZYGOTOWANIE DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY, dodano: 2018-07-05 08:51:22

DYŻUR WAKACYJNY W NASZYM PRZEDSZKOLU: 16.08.2018 r. - 31.08.2018 r.

 RZECZY OSOBISTE DZIECKA POWINNY BYĆ PODPISANE!!!

Wszystkie dzieci zapisane na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola przynoszą:

  • kapcie (antypoślizgowe, wykluczone klapki)
  • ubranie na zmianę (majteczki, bluzeczka, skarpetki, spodnie)
  • nakrycie głowy
  • chusteczki higieniczne do wyciągania z pudełka
  • paczka lub rolka ręczników papierowych (preferowana paczka ręczników typu ZZ do podajnika)
  • OŚWIADCZENIE DO ODBIORU DZIECKA (upoważnienie dla osób innych niż rodzice lub opiekunowie prawni) wg wzoru:

             


                                                                                                                                                             

..............................................................

Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka

 

..................................................................................

Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka

 

 

Oświadczenie – dotyczy roku szkolnego 2017/2018

 

Do odbioru z przedszkola dziecka.....................................................................................................................

upoważniam/y następujące osoby:

 

1 ..........................................................................................................................................................................

imię i nazwisko                       miejsce zamieszkania                  nr dowodu osobistego                         nr telefonu  

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jako upoważniony wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Administratorem danych jest dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie    

 

Warszawa, dnia ...........................             ....................................                                

                                                                           podpis

2

........................................................................................................................................................................

imię i nazwisko                 miejsce zamieszkania                     nr dowodu osobistego                            nr telefonu  

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jako upoważniony wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Administratorem danych jest dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie    

 

Warszawa, dnia ...........................             ....................................                                

                                                                           podpis

 

 

3 ..........................................................................................................................................................................

imię i nazwisko                       miejsce zamieszkania                     nr dowodu osobistego                      nr telefonu  

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jako upoważniony wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Administratorem danych jest dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie    

 

Warszawa, dnia ...........................             ....................................                                

                                                                      podpis

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka  od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę.

 

Warszawa, dnia ...........................              ....................................                                …………………………

                                                                           podpis matki                                                 podpis ojca

 Zebranie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2018/2019, dodano: 2018-05-17 15:52:05

Rodziców dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2018/ 2019 zapraszamy na krótkie zebranie informacyjne, które odbedzie się 21.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00REKRUTACJA NA DYŻUR WAKACYJNY 2018, dodano: 2018-04-16 08:23:53

W dniu 16.04. 2018 r. rozpoczynamy procedurę wydawania haseł do systemu rekrutacyjnego na dyżury wakacyjne. Osoby zainteresowane zapisem dziecka na dyżur, proszone są o złożenie odpowiedniego wniosku o wydanie hasła do dyrektora lub wicedyrektora przedszkola. Do rekrutacji na wakacje ważne będą również hasła wygenerowane na potrzeby rekrutacji do szkół (kl. I i oddziały przedszkolne).

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez system elektroniczny, który dla rodziców zostanie uruchomiony 30.04.2018 r.

Dokładne informacje o rekrutacji na dyżury wakacyjne umieszczone zostały na tablicy ogłoszeń oraz na stonie biura edukacji: 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjneRęczniki dla dzieci, dodano: 2018-03-07 13:46:44

Ze wzgędów higienicznych i na prośbę Rady Rodziców, rezygnujemy z korzystania z tradycyjnych ręczników materiałowych. W związku z tym łazienki klasowe zostały wyposażone w podajniki do ręczników typu ZZ. Zamiast ręczniczków dzieci mogą przynosić paczkę papieru typu ZZ.

 
poprzednie      |      kolejne
 
© 2013 by MBL  
Log in