PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH, dodano: 2020-08-17 12:30:25

Spotkanie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych odbędzie się 26.08.2020 r. (środa) o godz. 17.30

na spotkanie przychodzimy bez dzieci.

 

Spotkanie adaptacyjne z dziećmi odbędzie się w dniu 27.08.2020 r. (czwartek) o godz. 15.00 w ogrodzie przedszkolnym.

 

Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola zobowiązane są do założenia maseczki lub użycia innej ochrony nosa i ust.76 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, dodano: 2020-07-27 08:58:47

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W UROCZYSTYCH OBCHODACH 76 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. W załączeniu  informacje dotyczące obchodów.


       
DYŻUR WAKACYJNY, dodano: 2020-07-07 13:39:13


 

Informujemy, że wszystkie wnioski o opiekę wakacyjną w Przedszkolu nr 110 im. Warszawskiej Syrenki uzyskały pozytywną akceptację. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę z zachowaniem terminów, o które wnioskowali rodzice.

Informujemy również, że pobyt w przedszkolu będzie odbywał się z zachowaniem reżimu sanitarnego na podstawie wytycznych GIS, MEN i MZ.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 872 91 58WAKACJE W PRZESZKOLU, dodano: 2020-06-22 12:31:01

Rodziców zainteresowanych zajęciami opiekuńczymi dla dzieci w okresie wakacji (od 20.07.2020 r. do 28.08.2020r.) prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres p110@edu.um.warszawa.pl w terminie do 25.06.2020 r. Informujemy, że w czasie wakacji przedszkole będzie pracowało zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ.

ANKIETA dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole od 20 lipca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.

 

…….……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

 

  1. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka w okresie od 20.07.2020 r. do 28.08.2020 r.?

PROSZĘ WPISAĆ OŚWIADCZENIE TAK lub NIE W OPOWIEDNIEJ RUBRYCE

od 20.07.2020

do 24.07.2020

od 27.07. 2020

do 31.07. 2020

od 03.08. 2020

do 07.08. 2020

od 10.08. 2020

do 14.08. 2020

od 17.08. 2020

do 21.08. 2020

od 24.08. 2020

do 28.08. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

W DNIU 31SIERPNIA 2020 R. PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE.

Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 3 m2, ustalając kolejność przyjęć stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

 

 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

  1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

  1. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

  1. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

Przy braku złagodzenia wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z COVID-19 dotyczących m.in. liczebności grup przedszkolnych, dziecko może nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu.

 

Warszawa, dn. ………………………..2020 r.

 

 

……………………………………………….                   …….……………………………………….

                (podpis matki/opiekunki prawnej)                                               (podpis ojca/opiekuna prawnego)
poprzednie      |      kolejne
 
© 2013 by MBL  
Log in