PRZEDSZKOLE NR 110
im. WARSZAWSKIEJ SYRENKI


   

Opiekę psychologiczną dla Przedszkola Nr 110 im. Warszawskiej Syrenkizapewnia

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 17
Warszawa-Międzylesie
ul. Żegańska 1
tel / fax (22) 27 72 000
www.poradniawawer.pl

Informacja ze strony poradni:

Naszą misją jest organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiadającej na potrzeby lokalnego środowiska dzielnicy Wawer.
Wspieramy optymalny rozwój dzieci i młodzieży, a także świadczymy pomoc rodzicom i nauczycielom w ich wychowaniu i kształceniu.
Zatrudniamy psychologów, psychoterapeutów, pedagogów–terapeutów, pedagogów specjalnych i logopedę.  
Przyjmujemy dzieci i młodzież uczęszczające do szkół i placówek mających siedzibę na terenie dzielnicy Wawer, a także małe dzieci nie objęte opieką placówek oświatowych, a zamieszkałe na terenie dzielnicy.

Wszelka pomoc świadczona przez pracowników Poradni jest udzielana bezpłatnie.

Zapraszamy codziennie w godzinach otwarcia przychodni, po osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu 110 im. Warszawskiej Syrenki psycholog p. Magdalena Zagrabska pracuje w środy w godz. 8.00 do 12.00

 

Logopeda w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu nr 110 im. Warszawskiej Syrenki p. Eliza Więcaszek-Kostrzewa pracuje wg ustalonego grafiku:

konsultacje z rodzicami (po wcześniejszym zgłoszeniu) poniedziałek 15.30 -16.30

poniedzialek 14.30 - 16.30

 wtorek      8.00 - 16.00

 piątek      8.00 - 15.00
 

                                                            

 

 
© 2013 by MBL  
Log in